مقایسه پنج کامیون برتر دنیا

غول های که شما را به تعجب و تحسین وا می دارند در این مطلب می خواهیم بطور مختصر شما را به پنج غول بزرگ معدن دنیا آشنا کنیم. غولهایی که اندازه آنها شما را مرعوب خود می کند. بلاز 75710 این کامیون با ظرفیت باری معادل 496 تن بزرگترین غول معدن دنیاست (چیزی حدود بیست برابر...