ecu.repairing

بررسی مشخصات فنی ای سی cpu کوردیناتور اسکانیا

تحلیل مشخصات فنی ای سی cpu کوردیناتور اسکانیا: هر ای سی cpu کوردیناتور دارای شماره مشخصات فنی می باشد. در فیلم ارائه شده، این مشخصات فنی را برای شما تحلیل می کنیم:                      

تاریخچه شرکت اسکانیا

آشنایی با شرکت اسکانیا شرکت اسکانیا در سال 1911 میلادی از ادغام دو شرکت سوئدی بوجود آمد. یکی از این دو شرکت تولید کننده دوچرخه و دیگری تولید کننده واگن های قطار بود. شرکت تولید کننده دوچرخه در آستانه ورشکستگی پیشنهاد ادغام با تولید کننده واگن های قطار را پذیرفت و وارد عرصه تولید خودروهای …

تاریخچه شرکت اسکانیا ادامه »