خاطره ای جالب از آقای اصغر قندچی، رئیس شرکت  ایران کاوه و پدرصنعت کامیون سازی ایران. دیدن این کلیپ را از دست ندهید.